Grunnvann i Søgne kommune

Søgne er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i de prioriterte områdene i Søgne kommune. Denne befaringen konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet innen de prioriterte områdene ved boring i fjell synes å være tilstede. Løsmassene i kommunen er lite egnet for grunnvannsuttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.074
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder