Grunnvann i Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune har prioritert fem området hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de priori- terte områdene i god, mulig og dårlig. Sør-Odal er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er mulihgeter for grunnvann som vannforsyning for forsyningsstedene Slåstadseter, Stersagen, Dølisjøen-syd, Finnholt og Flaen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.038
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark