Grunnvann i Ørland kommune

Ørland kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og feltbefaring. Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsyningssted. For både Kråkvåg og Storfosna er det konkludert med muligheter for grunnvannsforsyning fra fjellbrønner, men det må trolig bores mange fjellbrønner for å dekke det oppgitte vannbehovet. På Kråkvåg kan det også være mulig å dekke vannbehovet med grunnvann fra gravde brønner i løsmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.204
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport