Grunnvann i Ringsaker kommune.

Ringsaker kommune har prioritert fire områder hvor mulighetene for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/ person/døgn. Ringsaker kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områden e i god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter for de prioriterte stedene har gitt som resultat: Sjusjøen - god, Brøttum - mulig, Nordheim - mulig, Gaupen - god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.015
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark