Grunnvann i Ringerike kommune.

Ringerike kommune har prioritert syv områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 lit/person/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforysning til de priori- terte områdene i god, dårlig og mulig. Ringerike kokmkmune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning ved Åsa/Tjyruhjellen, Åsbygda og Frogsmoen. Ved Åsa/Jonsrudmarka, Veme/Heggen vannverk, Veme/Veme vannverk og killingstrømmen er mulighetene for grunnvann som vannforsyning god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.018
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud