Grunnvann i Rendalen kommune.

Rendalen kommune har prioritert 5 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Rendalen kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjen om Rendalen kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på I rapporten klassefiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter i de prioriterte områdene har gitt som

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.033
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark