Grunnvann i Røyrvik kommune

Røyrvik kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rap- porter og feltbefaring. Det finnes i dag ikke fellesvannverk basert på grunn- vann, men grunnvann fra gravde brønner/kilder og borede fjellbrønner forsyner mange enkelthusstander. Kommunen har prioritert fem steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiser- ingen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovert for hvert forsyningssted. For de prioriterte stedene i Røyrvik kommune er konkluasjonen: Gjersvika: mulig Røyrvik sentrum: mulig Østgård-Myrmo: mulig Huddingsvatnet, øst: mulig Sætermo: mulig. I alle de vurderte områdene er det nødvendig med oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser for å kunne gi en sikrere vurdering av grunnvannsbehovet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.199
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport