Grunnvann i Rødøy kommune

Rødøy kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Rødøy kommune er konklusjonen: Sleipnes: Mulig, Gjerøy: Mulig, Kila: Mulig, Storeselsøy: Mulig, Rødøy: Mulig, Nordnesøy: Mulig. Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.019
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland