Grunnvann i Nore og Uvdal kommune.

Nore og Uvdal kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/ person/døgn. Nore og Uvdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er gode muligheter for grunnvann som vannforsyning for Solli boligfelt, Tunhovd, Hvammen vannverk, Uvdal vannverk og Stormogen, mens det er dårlige muligheter på Dagalifjellet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.041
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud