Grunnvann i Nordreisa kommune.

Nordreisa er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannvannsuttak fra løsmasser og fjell innen de prioriterte områdene er generelt gode.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.029
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms