Grunnvann i Nordland fylke

Mulighetene for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 145 forsyningssteder i 37 av 45 kommuner i Nordland. Åtte kommuner viste ingen interesse for GiN og er derfor ikke vurdert. Resultatene for hver av de vurderte kommunene er rapportert i egne GiN-rapporter. Kommunene er delt inn i A- og B-kommuner. I B-kommunene er vurderingen kun basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale, mens vurderingen i A-kommunene i tillegg er basert på oversiktsbefaringer. Hver av kommunene har prioritert opptil seks forsyningssteder som er blitt vurdert med tanke på mulighet for grunnvannsforsyning. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig eller dårlig. Generelle trekk ved mulighetene for grunnvannsforsyning i fylket er også påpekt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.168
Page number:
82
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland