Grunnvann i Nord-Odal kommune.

Nord-odal kommune har prioritert fem områder hvor mulighetene for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Nord-Odal kommune er en B-kommune. Vurderingene er basert på en dags oversiktsbefaring og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning til Juptjern - Svarttjern, Knapper, Fjell, Bekkegrenda og Austvatn - Bakkefløyta.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.039
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark