Grunnvann i Åmot kommune.

Åmot kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Åmot kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er baesert på over- siktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Vudering av grunnvannsmuligheter for de prioriterte stedene har gitt som resultat: Hovdmoen - mulig, Haugdalen/ Snippen - mulig, Nordre Osen - mulig, Åsta - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.010
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark