Grunnvann i Meland og Austrheim kommuner

Kommunene Meland og Austrheim er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har prioritert områder der de onsker å få vurdert grunnvannsmulighetene. Det er ingen løsmasser som er egnet til grunnvannsuttak i disse to kommunene. Grunnvannsmulighetene er derfor knyttet til grunnvann i fjell. Rapporten inneholder en omtale av grunnvannsmulighetene i fjell, basert på eksisterende geologisk kartmateriale

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.141
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland