Grunnvann i Marnardal kommune

Marnardal er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at muligheten for å dekke vannbehovet innen de prioriterte stedene synes å være tilstede enten fra fjell eller løsmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.065
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder