Grunnvann i Mandal kommune

Mandal er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Mandal kommune. Denne befaringen konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet innen de prioriterte områdene synes å være mindre gode både fra fjell og løsmasser. Det er planlagt et overflatevannverk med fullrensing for områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.070
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder