Grunnvann i Kongsberg kommune.

Kongsberg kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Kongsberg kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene i god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter for de prioriterte stedene har gitt som resultat: Hvittingfoss - mulig, Efteløt - mulig, Passebekk - mulig, Jondalen - god, Hostvedtmoen - mulig, Meheia - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.150
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud