Grunnvann i kommunene Borre, Holmestrand, Nøtterøy, Sande, Sandefjord, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg

Av B-kommunene i Vestfold er det bare Svelvik som har prioritert områder for en nærmere vurdering. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i B-kommun- ene. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Dette gjelder kommunene Borre, Sande, Stokke og Svelvik. Forøvrig gis alle B-kommunene en generell beskrivelse av grunnvannsmuligheter i løsmasser og fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.045
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold