Grunnvann i kommunene Aremark, Askim, Borge, Eidsberg, Fredrikstad, Hobøl, Kråkerøy, Marker, Moss, Onsøy, Rakkestad, Rolvsøy, Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, Skjeberg, Trøgstad, Tune og Varteig.

Ingen B-kommuner i Østfold har prioritert noe område for nærmere vurdering av grunnvannsmuligheter. To A-kommuner sa seg uinnteressert i GiN. De behandles som B-kommuner i denne fellesrapporten. Basert på gjennomgang av bakgrunnsmateriale er flere potensielle grunnvannsforekomster i løsmasse befart i B-kommunene. Forekomster som ble positivt vurdert sammen med mulige forekomster som tidligere er vurdert av NGU, beskrives under de respektive kommuner i rapporten. Dette gjelder: Aremark, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Trøgstad og Tune. For samtlige B-kommuner gis en generell vurdering av muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser og fjell, og en kort beskrivelse av eventuelle potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser som i felt er vurdert uegnet for grunnvannsuttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.051
Page number:
56
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold