Grunnvann i Karmøy kommune

Karmøy kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten er det gitt en generell vurdering av grunnvannsmulighetene i kommunen. Kommunen har ikke prioritert områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ble ønsket vurdert. Det er ingen kjente løsmasseforekomster som kan være egnet til større grunnvannsuttak i kommunen. Grunnvann fra fjell kan være aktuelt til mindre vannforsyninger, eksempelvis enkelthusstander.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.103
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland