Grunnvann i Jondal kommune

Jondal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Kommunen har ikke prioritert spesielle områder i forbindelse med GiN-prosjektet. Rapporten gir en generell omtale av grunnvannsmulighetene i Jondal kommune, basert på tilgjengelig geo- logisk bakgrunnsmateriale og en kort feltbefaring. Det er trolig gode mulig- heter for grunnvannsuttak fra løsavsetningene i området Jondal-Krossdalen. Rapporten inneholder også litteraturreferanser og referanser til tidligere utførte grunnvannsundersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.122
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland