Grunnvann i Iveland kommune

Iveland kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Iveland kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte om- rådene har gitt som resultat: Bakkemyra - mulig, Øynavegen - mulig, Skaiå - mulig, Birketveit - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.054
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder