Grunnvann i Hyllestad kommune.

Hyllestad kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Sørbøvåg og Hyllestad. Områdene er prioritert av Hyllestad kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende kartmateriale og rapporter. I området Sørbøvåg er det gode muligheter for uttak av grunnvann fra løs- masser, og i Hyllestad er det muligheter for uttak av grunnvann fra fjell. Feltundersøkelser er nødvendig for å bekrefte/avkrefte vurderingene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.071
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport