Grunnvann i Hvaler kommune

Hvaler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tid- ligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løsmassert befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vur- dering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner. A-kommunene får egne rapporter; B-kommunene rapporteres samlet. I Hvaler kommune antas det å være mulig å forsyne Nedgården og Etholmen marina med grunnvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.050
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold