Grunnvann i Hurdal kommune

Hurdal .kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Hurdal kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig eller dårlig. Vurderingen i Hurdal har gitt følgende resultat: Det anses som mulig å dekke de oppgitte behovene til alle de tre områdene, Sagmarka, Rud og Brenninga både fra løsmasser og fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.086
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus