Grunnvann i Hornindal kommune.

Horningdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Kjøs, Brendefur- Haugen, Gausemel-Haugen, Tomasgard og Ytrehorn. Områdene er prioritert av kommunen, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende kart og rapporter. I området ved Kjøs og Gusemel-Haugen kan det være mulig å dekke vannbehovet ved boring i fjell. I områdene Brendefur-Haugen, Gausemel-Haugen og Tomasgard er det muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser. Innenfor området Ytrehorn er det tidligere påvist gode muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.068
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport