Grunnvann i Hedmark fylke

Muligheter for grunnvannsforsyning er vurdert for i alt 55 forsynings- steder i 16 kommuner i Hedmark. A-kommunene er Alvdal, Eidskog, Engerdal, Folldal, Ringsaker, Stor-Elvdal, Tolga og Åmot med tilsammen 26 prioriterte forsyningssteder. B-kommunene er Elverum, Grue, Nord-Odal, Os, Rendalen, Stange, Sør-Odal og Vang med tilsammen 29 prioriterte forsyningssteder. Resten av kommunene i Hedmark har ikke prioritert forsyningssteder. A- og B-kommunene som har prioritert forsyningssteder har mottatt kommunerapporter hvor det foruten en vurdering av grunnvannsmuligheter for forsyningsstedene, også er gitt en generell vurdering av grunnvannsmuligheter i løsmasser og fjell innen kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.159
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark