Grunnvann i Haugesund kommune

Haugesund kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurder- ingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Haugesund kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ble ønsket vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte om- rådene Vikse/Støle, Hagland/Sandvik, Skokland, Førland og Kalland.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.101
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland