Grunnvann i Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til det prioriterte stedet i forhold til god, mulig og dårlig. For det prioriterte stedet i Hattfjelldal kommune er konklusjonen: Grubben: Mulig. Området er ikke befart. En nærmere hydrogeologisk undersøk- else vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.013
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland