Grunnvann i Halden kommune

Halden kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidligere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner. A-kommunene får egne rapporter; B-kommunene rapporteres samlet. I Halden kommune er mulighetene for grunnvannsforsyning til Prestebakke og Buer vurdert som gode. Grunnvannsforsyning til Halden synes å være mulig. Videre finnes en mulig grunnvannsforekomst med uspesifisert forsyningssted syd for Korsetvannet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.048
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold