Grunnvann i Høyanger kommune.

Høyanger kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Lavik, Ortnevik, Vadheim og Ikjefjord er vurdert på grunnlag av studier av flyfoto, eksisterende kartmateriale og litteratur. Det er muligheter for grunnvannsforsyning i alle områdene, men feltbefaring/ feltundersøkelser er nødvendig for å kunne trekke en sikker konklusjon (negativ eller positiv) om løsmassenes egnethet for grunnvannsuttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.065
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport