Grunnvann i Grue kommune

Grue kommune har prioritert 1 område hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Grue kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på gjennom- gang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter for det vurderte området har gitt som resultat: Grue - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.036
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark