Grunnvann i Granvin og Ulvik kommuner

Kommunene Granvin og Ulvik er B-kommuner i GiN-prosjektet. I Granvin kommune er grunnvannsmulighetene i områdene Kvanndal, Folkedal, Granvin, Øvsthus, Hausgardane og Øvre Granvin vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Vurderingene av grunnvanns-mulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Vannbehovene er beregnet etter et vannforbruk på 350 liter/person/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i Granvin kommune er karakterisert slik: Kvanndal: mulig i løsmasser og i fjell, Folkedal: mulig i løsmasser og i fjell Granvin: mulig i løsmasser, Øvsthus: mulig i løsmasser, Hausgardane: dårlig, Øvre Granvin: mulig i løsmasser og i fjell. I områder med karakteristikken "mulig i løsmasser" vil feltbefaring og eventuelt sonderboringer og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn. Ulvik kommune har ikke prioritert spesielle områder i forbindelse med GiN- prosjektet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.171
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland