Grunnvann i Gjerstad kommune

Gjerstad kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn Gjerstad kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: Gjerstad/Lundvann - mulig, Gryttinggrend - mulig, Melås - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.060
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder