Grunnvann i Gildeskål kommune

Gildeskål kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert fire steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Gildeskål kommune er konklusjonen: Storvik: Mulig, Oppsal: Mulig, Forstranda: Mulig, Fleinvær: Dårlig, Fleinvær er ikke befart. En nærmere hydrogeologisk under- søkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.020
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland