Grunnvann i Fusa kommune

Fusa kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Lygre, Eide-Gjøn, Øvre Hålandsdal, Bergegrend, Nordtveit,og Holmefjord-Bogøy er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. Områdene er pekt ut av Fusa kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Vannbehovene er beregnet etter et vannforbruk på 350 liter/person/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Lygre: mulig i løsmasser og fjell, Sundfjord: mulig i fjell, Eide-Gjøn: mulig i løsmasser og fjell, Øvre Hålandsdal: mulig i løsmasser og i fjell, Bergegrendi: mulig i løsmasser og i fjell. Nordtveit: dårlig, Bogøy-Holmefjord: god i løsmasser. I områder med karakteristikken "mulig i løsmasser" vil sonderboringer og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring og prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.123
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland