Grunnvann i Frosta kommune.

Froste kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Lillevik, Feset og Gisetstaden; mulig i fjell. Det ble i tillegg vurdert muligheter for å supplere eksisterende vannkilde til Frosta vannverk med grunnvann fra fjellbrønner. Fjellboringer ved Berg, Hojemskammen og Risethøgda kan gi brukbare vannmengder (opptil 3 l/s). Det er ikke påvist løsmasseavsetninger egnet til større uttak av grunnvann i kommunen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.109
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport