Grunnvann i Folldal kommune.

Folldal kommune har prioritert 3 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene i god, mulig, og dårlig. Folldal kommune er en A- kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. For de prioriterte stedene er det funnet: Folldal (mulig), Husum (mulig), Dalholen (god).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.009
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark