Grunnvann i fjell Gjennomføring av boringer i prioriterte områder i Aure kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk vurdering i Aure kommune. Dette innebefatter 14 boringer, korttidsprøvepumpinger og vannprøvetaking. I tillegg er kapasiteten forsøkt økt ved hjelp av sprengning. De fleste boringene i kommunen er satt an mot sprekksoner. Resultatet fra boringene er dårlig (mindre enn 500 l/time). Fette tyder på at de fleste sprekksonene er gjentettet av mineraler. Generelt kan vanngiverevnen i fjell karakteriseres som dårlig (mindre enn 500 l/time). Imidlertid finnes det sprekksoner som gir vannmengder omkring 500-3000 l/time.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.218
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport