Grunnvann i fjell. En hydrogeologisk undersøkelse i Halsa kommune. Delrapport.

Som et ledd i Halsa kommunes Hovedplan for vannforsyning har NGU vurdert mulighetene for grunnvann i fjell ved Fjærli og Otnes. Prøveboringer er utført ved disse lokalitetene. Boringene ga forventete vannmengder. Undersøkelsene indikerer muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning i Halsa kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.147
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport