Grunnvann i Farsund kommune

Farsund er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Mulighetene for å dekke vannbehovet innen det prioriterte området Spind synes å være tilstede ved boring i fjell; men det vil sannsynligvis kreve flere boringer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.071
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder