Grunnvann i Etne kommune

Etne kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Etne- sjøen og i Skånevik er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kart- materiale og rapporter, samt feltbefaring. I området ved Etne er det i til- legg utført sonderboringer. Områdene er pekt ut av Etne kommune, og vurder- ingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Vannbehovene er beregnet etter et vannforbruk på 350 liter/person/ døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Etnesjøen: mulig i løsmasser, Skånevik: mulig i løs- masser. I områder med karakteristikken "mulig i løsmasser" vil sonmderbor- inger og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.120
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland