Grunnvann i Engerdal kommune.

Engerdal kommune har prioritert 3 områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/personer/ døgn. Engerdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter for de prioriterte stedene har gitt som resultat: Elgå - mulig; Engerdal - mulig; Sølen- mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.032
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark