Grunnvann i Elverum kommune

Elverum kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/pers/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene som mulig, god og dårlig. Ved Sætra og Kynndalen er det mulig med vannforsyning fra løsmasser. Elverum kommune er en B-kommune. Det vil si vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.035
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark