Grunnvann i Eidskog kommune.

Eidskog kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Eidskog kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen - Olsrud, Vestmarka og Finnsrud.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.013
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark