Grunnvann i Bykle kommune

Bykle kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/ døgn. Bykle kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: Trydal - mulig, Hoslemo/Berdal - mulig, Ørnefjell - mulig, Lislefjødd - mulig.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.063
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder