Grunnvann i Bodø kommune

Bodø kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt person- forbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de priori- terte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Bodø kommune er konklusjonen: Tårnvik: Mulig, Nordstranda: Mulig, Eide: God, Seines: Mulig, Mjelle: Mulig, Evjen: Mulig. Ingen av områdene er befart, En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.002
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland