Grunnvann i Bjugn kommune

Bjugn kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, feltbefaring og sonderboringer i løsavsetninger i to av områdene. Kommunen har prioritert fem steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. Klassifiseringen gjøres i henhold til det oppgitte vannbehovet for hvert forsyningssted. For de prioriterte stedene i Bjugn er konklusjonen: Tarva: mulig Nes: mulig Lille Gjølgavann: mulig Aundalen: mulig Ny-Jord: mulig. I alle de vurderte områdene er det nødvendig med oppfølgende hydrogeologiske undersøkelser for å kunne gi en sikker vurdering av grunnvannsmulighetene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.205
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport