Grunnvann i Bardu kommune.

Bardu er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Det innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med gode muligheter for større grunnvannsuttak ved Ala og Finnkroken. Særlig randdannelse ved Finnkroken virker gunstig og representerer et alternativ for interkommunal vannforsyning til Bardu og Målselv.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.024
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms