Grunnvann i Balsfjord kommune.

Balsfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke de oppgitte vannbehov ved boring i fjell eller løsmasser synes å være gode.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.030
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms